Om Line Elisa

Under en längre period i mitt liv levde jag själv i en stressig vardag där min ohälsa var ett faktum. Som föräldraledig småbarns mamma kunde jag "pausa" och där och då började min väg till bättre självkännedom. Detta ledde i sin tur till byte av karriär - från tidigare internationell redovisningsekonom till legitimerad arbetsterapeut. Som arbetsterapeut har man ett holistiskt, person centrerat aktivitetsfokus där man ser till flera delar i det dagliga livet för att nå en hälsosam och balanserad vardag. 

I dagens effektiva samhälle prioriteras ofta mer tid till nödvändiga sysslor och arbete och mindre tid till återhämtning, egna intressen och tid med nära och kära. Det är just denna obalans som alltför ofta leder till stressrelaterad ohälsa.

En kombination av arbetsterapi, stresshantering och mindfulness är något som bör finnas tillgängligt för alla - något jag själv saknade i min tidigare ohållbara livssituation. Att ha tillgång till stöd genom verktyg och strategier i att kunna energispara, planera och prioritera aktiviteter samt övning i medveten närvaro - för möjlighet till fler medvetna beslut i vardagen med utrymme för närvarande återhämtning.  

Idag är jag förutom Arbetsterapeut även diplomerad MBSR-instruktör (Mindfulness Baserad Stress Reduktions-instruktör) samt vidareutbildad inom Naturläkemedel och Näringslära. Mindfulness Baserad Stress Reduktion är en evidensbaserad metod vars resultat visar på Mindfulness flera positiva effekter på hälsan, såsom ökat välbefinnande och förbättrad livskvalitet. Metoden utvecklades redan på 1970-talet av professor Jon Kabat-Zinn vid Center för Mindfulness, University of Massachusetts. 

Genom min dröm att ge människor större möjlighet till medveten närvaro och eget välbefinnande, ett alternativ av fler förebyggande och hälsofrämjande åtgärder mot psykisk ohälsa, kan jag idag erbjuda online-kurser samt workshops i Mindfulness (medveten närvaro) och DayPace Management (vardag i balans). Stresshantering är en viktig del i båda dessa kurser. Workshopen Aroma Mindfulness kan erbjudas som ett härligt tillfälle för att "prova-på" flera olika mindfulness övningar i kombination med terapeutiska eteriska oljor för egenvård. 

Jag är även utbildad Mindmassör och erbjuder emellanåt MindMassage-behandlingar i mysig yogastudio i Gamla stan, Stockholm. MindMassage är en underbar kombination av mindfulness och massage för avslappning av både kropp och sinne.


Balans är inte något du plötsligt finner. Balans är något Du själv skapar.

- Line Elisa